Follow Us

Dobrovolnické příležitosti

Anglická akademie Interlangues pobízí studenty stát se aktivním členy naší komunity. Pomáháme studentům najít dobrovolnická místa korespondující s jejich zájmy. Studenti bývají dobrovolníky v Ottawa Food Bank, The Humane Society, Tree Volunteers a v otawské knihovně. Dobrovolnické aktivity mohou být od řízení, třídění nebo rozvoz jídla a dárcovství oblečení, uvádění akcí a mnohem víc.

SELECT LANGUAGE