Follow Us

Francouzské a jiné jazyky

Příprava na univerzitu a pomaturitní studium

Tento program se zaměřuje na dovednosti potřebné k úspěchu v pomaturitních studiích. Seznamuje studenty s řadou témat prostřednictvím čtyř témat:

• úvod do akademické francouzštiny : humanitní předměty, komunikace, biologie, technologie, právo a finance.

• Strategie vyhnutí se plagiátorství a užití zdrojů a nástrojů a stanovení cílů

• Kultura kanadské studentské koleje:úroveň formality s profesory, běh na studentských kolejích, orientační týden, sporty a kluby

• Kvalita života: odloučení od rodiny a kulturu, být v kontaktu s rodinou, společenské začlenění na univerzitě, vyšší odborné škole či komunitě, sociolingvistický a sociokulturní význam.

Požadavky: Společný evropský referenční rámec pro jazyky [SERRJ] B2
 

Obecná francouzština :

všechny úrovně od začátečníků po SERRJ C1

 

Obchodní angličtina :

SERRJ C1

 

Angličtina pro mezinárodní komunikaci a vystupování na veřejnosti: SERRJ C1, zahrnuje prezentace a rolové hry s video natáčením.

 

Příprava na testy pro federální vládu Kanady: příprava na úroveň B a C až po jazykovou způsobilost
Náš počet klientů ukazuje rozsáhlé zkušenosti Interlangues v této oblasti.
 
 

Interlangues French & Other Languages Campus
444 Maclaren Street
Ottawa, Ontario, Canada
K2P 0M8
Telefon: 1.613.236.3763
[pondělí až pátek, 8-16h východního standardního času: E.S.T.]

Email
info@interlangues.ca

SELECT LANGUAGE