Follow Us

Programy anglické akademie

Akademická angličtina

English for Academic Purpose (EAP): Tento program se zaměřuje na dovednosti potřebné k úspěchu v pomaturitních studiích. Seznamuje studenty s řadou témat, dovedností a strategií prostřednictvím čtyř témat.

• Obecné akademické předměty [biologie, literatura, technologie a komunikace, atd.]

• Pomaturitní studium [plagiátorství, užití zdrojů a nástrojů, stanovení cílů, výzkum, atd.]

• Kultura kanadské studentské koleje [úroveň formality s profesory, běh na studentských kolejích, orientační týden, sporty a kluby, místa, atd.]

• Kvalita života [odloučení od rodiny, společenský život, být v kontaktu s rodinou, společenské začlenění, starání o sebe sama, sociolingvistický a sociokulturní význam atd.]

• Požadavky: IELTS 5 nebo CEFR B2

• Obecná angličtina : všechny úrovně od začátečníků po IELTS 7 nebo CEFR C1

• Příprava na testy: všechny hlavní testy. Požadavky : IELTS 4 nebo CEFR B1

• Obchodní angličtina. Požadavky: IELTS 7 nebo CEFR C1

• Angličtina pro mezinárodní komunikaci a vystupování na veřejnosti: zahrnuje prezentace a rolové hry s video natáčením.

• Angličtina pro pracovní účely: díky spolupráci s Magistrátem města Ottawy jsou naši učitelé zkušení ve vyučování podnikových a státních pracovníků a také zdravotnického personálu.

Je nabízeno i rozvíjení jazykových dovedností, jako je je fonetika a výslovnost.

SELECT LANGUAGE